ที่ปรึกษาธุรกิจ

          การใช้ที่ปรึกษาธุรกิจนับว่าเป็นสิ่งจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ การที่จะขยายธุรกิจให้เจริญก้าวหน้านั้นองค์กรขนาดใหญ่ใช้ที่ปรึกษาธุรกิจจำนวนมาก ทำให้กิจการเหล่านี้นบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นรูปธรรม และบริษัทแถบยุโรปและอเมริกานิยมใช้เช่นกันแต่ในเอเซียใต้ใช้น้อยมากยกเว้นเฉพาะประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์ เหตุผลทำไมต้องใช้ที่ปรึกษา คือ....

(ตามไฟล์แนบ)

เดชา โพธิรักษ์