ทำบัญชี ทวีวัฒนา.กทม

DBS Group มีคณะนักบัญชีผู้ชำนาญการและมีประสบการณ์ธุรกิจระหว่างประเทศ คณาจารย์ผู้เชียวชาญสาขาบัญชี การภาษีอากร และคณะที่ปรึกษาธุรกิจ ให้บริการธุรกิจด้านต่าง ๆ  

  • รับทำบัญชี 
  • ฝึกอบรมการทำบัญชี
  • รับทำภาษีอากร
  • รับจัดตั้งบริษัท
  • ที่ปรึกษาธุรกิจ
  • รับจัดทำแผนธุรกิจ
  • การวางระบบบัญชี
  • การจัดทำบัญชีบริหาร บัญชีต้นทุนการผลิต
  • รับทำใบหุ้นและสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
  • ตัวแทนขายโปรแกรมบัญชี Express และ QuickBooks

 ถ้าคุณกำลังคิดเริ่มเปิดธุรกิจใหม่หรือมีธุรกิจเดิมอยู่แล้ว คิดผู้ช่วยงานธุรกิจบัญชีภาษีอากรอย่างครบวงจร สามารถติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 081-808-2344 หรือ 02-127-0598 หรือ 034-112-468  Email: dechar@dbsgroup.co.th