การสร้างไฟล์บริษัท QuickBooks

QuickBooks สามารถใช้งานได้หลายกิจการในโปรแกรมเดียว โดยการสร้างบริษัทใหม่และเก็บไฟล์ฐานข้อมูลเมื่อต้องการเรียกใช้ การเริ่มใช้โปรแกรม QuickBooks ครั้งแรก หรือเมื่อต้องการสร้างบริษัท ผู้ใช้ต้องทำการสร้างบริษัทใหม่ก่อนใช้งานดังภาพประกอบ