ระบบเจ้าหนี้ ระบบผู้ขาย Supplier

กระบวนการบัญชีเจ้าหนี้มีความสำคัญอย่างต่อกิจการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับการซื้อสินค้าและบริการตลอดจนค่าใช้จ่ายต่างๆ และการจ่ายชำระเงินของกิจการ ครอบคุมรายการจ่ายค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากบัญชีเงินเดือน กระบวนการบัญชีเจ้าหนี้อาจดำเนินการโดยแผนกบัญชีเจ้าหนี้ในบริษัทขนาดใหญ่ แต่ถ้าเป็นกิจการขนาดเล็กใช้เจ้าหน้าบัญชีทั่วไปเป็นผู้ทำบัญชีหรืออาจเป็นเจ้าของในธุรกิจขนาดเล็กรับผิดชอบ