การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบ QuickBooks

QuickBooks สามารถกำหนดค่าเริ่มต้นปรับแต่งให้เหมาะกับข้อกำหนดตรงตามความต้องการของธุรกิจของคุณ ระบบได้ออกแบบการตั้งค่าระบบด้วยคำถามการสัมภาษณ์การตั้งค่า ซึ่งคำถามจะกำหนดคุณสมบัติที่ต้องการเปิดใช้งานและพร้อมใช้งานในไฟล์บริษัทของคุณ ซึ่งเมื่อคุณได้เลือกตอบคำถาม จะเป็นการได้ปรับแต่งการตั้งค่าบางอย่างของระบบ เพื่อให้ตรงกับความต้องการด้านบัญชีขององค์กรของคุณเรียบร้อยแล้ว การตั้งค่าเพิ่มเติมที่คุณต้องตรวจสอบเพื่อให้แน่ใจว่าคุณใช้ QuickBooks อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด และการตั้งค่าที่กำหนดไว้จะเป็นประโยชน์มากที่สุด เมื่อใช้งานไประยะหนึ่งแล้ว คุณจะเข้าใจวิธีที่ดีที่สุดในการปรับแต่งตามความต้องการของคุณเพิ่มเติม สิ่งสำคัญคือต้องสำรองไฟล์บริษัทของคุณ ก่อนทำการเปลี่ยนแปลง วิธีนี้จะช่วยให้คุณสามารถ กู้คืนการตั้งค่าและไฟล์ของคุณได้หากมีข้อผิดพลาดหรือปัญหาหลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าเหล่านี้ การตั้งค่าเริ่มต้นระบบ คำสั่งใน QuickBooks ให้ทำตามขั้นตอนดังนี้


Menu Bar => Edit => Preferences = Select category for setting

หมวดหมู่การตั้งค่ามีหลายชนิด ซึ่อแต่ละชนิดที่จะทำการกำหนดค่าจะมี 2 แท็บ โดยเลือกแท็บที่จะกำหนดหนดค่าของกิจการคุณ
การตั้งค่าของฉัน (My Preferences) ตัวเลือกแท็บนี้ จะมีผลต่อผู้ใช้ที่กำลังล็อกอินเข้าสู่ QuickBooks
การตั้งค่าบริษัท (Company Preferences) ตัวเลือกแท็บนี้มีผลกับไฟล์ของบริษัททั้งหมด ค่ากำหนดบนแท็บนี้มีผลต่อผู้ใช้ QuickBook ทุกคน เฉพาะผู้ดูแลระบบ QuickBooks เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงและเปลี่ยนการตั้งค่าของบริษัทได้