ระบบบัญชีเจ้าหนี้ ระบบบัญชีซื้อ ระบบบัญชีค่าใช้จ่าย

บัญชีเจ้าหนี้ Accounts Payable (AP) คือ บัญชีภายในบัญชีแยกประเภทที่แสดงถึงภาระผูกพันของบริษัท ในการชำระหนี้ระยะสั้นให้กับเจ้าหนี้ หรือซัพพลายเออร์ Supplier การใช้งานทั่วไปอีกประการหนึ่งของ "AP" หมายถึงแผนกบัญชีการเงินของธุรกิจหรือแผนกที่รับผิดชอบในการรับวางบิลและการจ่ายชำระเงินสำหรับหนี้ที่บริษัท ค้างชำระหนี้ให้กับผู้ขายและเจ้าหนี้อื่น ๆ ด้วย 

ระบบเจ้าหนี้ เป็นการบันทึกธุรกรรมการค้าประจำวันที่เกิด่ขึ้น
1. ใบสั่งซื้อ
2. การซื้อสด / ซื้อเงินเชื่อ
3. ลดหนี้/ส่งคืนสินค้า
4. จ่ายชำระหนี้
5. บันทึกค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. VAT / ภาษีหักภาษี ณ ที่จ่าย

 
กรุณากรอกข้อความ...