การเริ่มใช้โปรแกรม Express

การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมบัญชี Express จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมข้อมูลรายละเอียดกิจการและข้อมูลระบบบัญชการเงินและภาษี เพื่อใช้ข้อมูบดังกล่าวจัดทำการสร้างกำหนดค่าเริ่มต้นดังนี้

  1. การ Login เข้าระบบ
  2. การกำหนดบริษัทใหม่
  3. การเปิดแฟ้มข้อมูลใหม่
  4. การกำหนดค่าเริ่มต้น รายละเอียดกิจการ
  5. การกำหนดค่าเริ่มต้น เรื่องทั่วไป
  6. การกำหนดรอบบัญชี
  7. การกำหนดตารางข้อมูล
  8. การกำหนดผังบัญชี
  9. การกำหนดการเชื่อมต่อบัญชี
  10. การกำหนดเลขที่เอกสาร