ฝึกอบรมบัญชีและภาษี

DBS Group มีพื้นที่สำหรับให้เช่าเป็นสำนักงาน ห้องเช่าสัมนา เช่าห้องประชุม เช่าห้องฝึกอบรม พร้อมอุปกรณ์สำนักงาน Wifi, Projector, Computer บริการกาแฟและของว่างบริการ