โครงสร้างปัจจัยการประกอบธุรกิจ

โครงสร้างปัจจัยการประกอบธุรกิจแสดงให้เห็นมิติการลงทุนประกอบธุรกิจมีขบวนการดำเนินงานในภาพรวมอย่างไร มีส่วนงานที่ต้องมีส่วนสร้างความสำเร็จในการดำเนินการที่ก่อให้เกิดผลตอบแทนต่อการลงทุนอย่างน่าเชื่อถือ

เดชา โพธิรักษ์