วงจรบัญชีรายได้ วงจรรายได้ Revenue Cycle Income Cycle

กรุณาใส่ข้อความ …วงจรรายได้ (Revenue Cycle) คือ กระบวนการกิจกรรมการขายสินค้าหรือบริการให้กับลูกค้าเริ่มตั้งแต่การขายจนสิ้นสุดที่การรับเงิน ซึ่งกิจกรรมต่างๆ จะเกี่ยวข้องกับส่วนงานต่างๆ ได้แก่ การขาย การให้สินเชื้อ การจัดการวางบิล การจัดส่ง คลังสินค้า การบริหารสินค้าคงคลัง การรับเงิน บัญชีลูกหนี้การค้าและการจดบันทึกบัญชีแยกประเภท โดยส่วนใหญ่ธุรกิจมักจะดำเนินการขายสินค้าเป็นเงินเชื่อมากกว่าเงินสด ซึ่งแสดงความสัมพันธ์กับวงจรอื่นๆ ตามไฟล์แนบด้านล่างดังนี้

เดชา โพธิรักษ์