หลักสูตรการบัญชี (Accounting Training Course Structure)

 

DBS Group ได้จัดหลักสูตรฝึกอบรมบัญชี สำหรับเจ้าของกิจการ ผู้บริหารองค์กรทุกระดับชั้น เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินและภาษี นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่ต้องการความรู้การทำบัญชีหรือต้องการฝึกเป็นอาชีพนักบัญชี การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้ฝึกอบรมที่มีความชำนาญงานในกลุ่มธุรกิจจากประสปการณ์จริง โครงสร้างหลักสูตรด้านล่างดังนี้

 

 

    • ปกแนวตั้ง Portrail.jpg
      หลักสูตรฝึกอบรม: การปิดบัญชี(Closing the Books) การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับนักบัญชีอาชีพเพื่อให้...
    • ปกแนวตั้ง Practice Accountant Portrail.jpg
      หลักสูตรฝึกอบรม: การทำบัญชีเชิงปฏิบัติการ Practical Accountant'sGuideเรามีความเชี่ยวชาญการฝึกอบรมจาก...